[1]
Ozga, A. 2020. Wizualno-dźwiękowa ocena akustycznie alternatywnych przestrzeni miejskich wyznaczona za pomocą współczynnika spokoju. inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine. 1, 1 (grudz. 2020).