Ozga, A. (2020). Wizualno-dźwiękowa ocena akustycznie alternatywnych przestrzeni miejskich wyznaczona za pomocą współczynnika spokoju. InAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). Pobrano z http://system.inawjournal.pl/index.php/inaw/article/view/29