Ozga, A. (2020) „Wizualno-dźwiękowa ocena akustycznie alternatywnych przestrzeni miejskich wyznaczona za pomocą współczynnika spokoju”, inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). Dostępne na: http://system.inawjournal.pl/index.php/inaw/article/view/29 (Udostępniono: 16maj2021).