[1]
A. Ozga, „Wizualno-dźwiękowa ocena akustycznie alternatywnych przestrzeni miejskich wyznaczona za pomocą współczynnika spokoju”, inAW, t. 1, nr 1, grudz. 2020.