Ozga, A. „Wizualno-dźwiękowa Ocena Akustycznie Alternatywnych Przestrzeni Miejskich Wyznaczona Za Pomocą współczynnika Spokoju”. InAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, t. 1, nr 1, grudzień 2020, http://system.inawjournal.pl/index.php/inaw/article/view/29.