O czasopiśmie

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” to czasopismo powołane przez Wydział Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stanowi płaszczyznę do transferu myśli pomiędzy sztuką, nauką i technologią oraz publikowania rezultatów badań i studiów z przeprowadzanych eksperymentalnych projektów rozwijających idee multidyscyplinarnych działań twórczych i myślenia teoretycznego polegającego na niezależnym oglądzie danego zjawiska z zastosowaniem instrumentarium różnych dyscyplin artystycznych i naukowych.

Potencjał czasopisma leży w identyfikacji wzajemnych powiązań przedmiotowo‑problemowych i procesów prowadzących współcześnie zarówno do wyłaniania się zarysów nowych dyscyplin, jak i  stopniowej rekonfiguracji dyscyplinarnych podziałów.

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” jest eksperymentalnym instrumentem do wykorzystania w oryginalnych metodach tworzenia, konfigurowania i rekonfigurowania artystycznych obiektów i twórczych modeli do życia, łączących idealizm i realizm, teorię i praktykę, przeszłość i przyszłość, za których wypracowanie dzisiaj ponoszą wspólną odpowiedzialność także sztuka i nauka. Jest narzędziem do użycia w teoretycznych dyskusjach i innowacyjnych eksperymentach zakładających tworzenie progresywnych procesów kształcenia w zakresie dyscyplin artystycznych, nauk humanistycznych i technologii, identyfikujących się z rozwijaniem świadomości twórcy, odbiorcy i użytkownika.

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” pretendujące do bycia opiniotwórczym medium akademickim wnosi możliwość różnicowania, a jednocześnie jednoczenia w dialogu o sztuce i nauce, by odkrywać, kształtować, tworzyć, wyjaśniać i upowszechniać, by istotnie stanowić o wartości otaczającej nas rzeczywistości stwarzającej odbiorcy i użytkownikowi perspektywę optymalnego doskonalenia procesów współistnienia poprzez sztukę i naukę w kulturze.

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” zakłada podejmowanie wymiany myśli i doświadczeń twórczych w ramach szeroko rozumianej problematyki etyczności konstytuującej się wokół powoływanych do życia szeroko pojętych aktywności twórczych, wypowiedzi artystycznych, obiektów, miejsc i przestrzeni kształtowanych w kontekście społecznej odpowiedzialności.

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” daje wyraz myśleniu o przyszłości sztuki i nauki.

Regulamin czasopisma oraz inne dokumenty dostępne są na stronie bip.asp.krakow.pl

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności