Call for papers

2021-12-16

Dlaczego warto opublikować swój artykuł w czasopiśmie „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” 
  • Na łamach czasopisma „inAW Journal”udostępniamy przestrzeń, w której autorzy mogą zaprezentować własny punkt widzenia, twórczość artystyczno-badawczą oraz stanowisko światopoglądowe.
  • Naszych autorów wspieramy na każdym etapie opracowania tekstu do publikacji od koncepcji po egzemplarz wydawniczy.
  • Posiadany przez czasopismo system elektronicznej redakcji umożliwia automatyczną integrację pisma z bazami naukowymi, co zwiększa widoczność pisma i podnosi wskaźniki cytowani. 
  • Każdy artykuł przed publikacją jest recenzowany.

„Licencje Creative Commons nie naruszają wolności, które przyznaje prawo autorskie wszystkim użytkownikom w ramach dozwolonego użytku i prawa cytatu” 

"W ciągu dziesięciu lat działalności Creative Commons zbudowała silną pozycję na świecie poprzez intensywną promocję twórczości oraz tworzenie warunków legalnego dostępu do dóbr kultury. Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie swojej twórczości." 

  • Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie inAW Journal otrzymuje numer DOI.
  • Rozbudowujemy sieć współpracy wśród środowisk artystycznych na całym świecie, a teksty na łamach pisma publikujemy w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie na język angielski każdego artykułu zaakceptowanego do publikacji.
  • Nasze czasopismo cechuje wysoka jakość wizualna, która wpływa na czytelność i odbiór treści.
  • Za publikację w czasopiśmie "inAW Journal" można otrzymać punkty w toku ewaluacji.
  • Każdy wydany numer "inAW Journal" posiada nowatorską prezentację i promocję w formie multimedialnej ekspozycji słowa w Galerii Fashion Startup przy ul. J. Piłsudskiego 21 w Krakowie. 

 

Czekamy na Wasze teksty! 

Redakcja inAW Journal 

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka – redaktor naczelna 

dr Joanna Łapińska – redaktor prowadząca 

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności