Data publikacji :

Wykorzystanie współczynników akustycznych do analizy krajobrazu dźwiękowego

Agnieszka OzgaKinga SapiejaAbstrakt

Praca ma na celu zbadanie, czy współcześnie wykorzystywane wskaźniki akustyczne mogą mieć zastosowanie w monitorowaniu krajobrazu dźwiękowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę enklaw ciszy występujących w środowisku urbanistycznym. Badanymi współczynnikami były: ACI – wskaźnik złożoności akustycznej, NDSI – wskaźnik znormalizowanej różnicy w krajobrazie dźwiękowym, BI – wskaźnik bioakustyczny, ADI – wskaźnik różnorodności akustycznej, AEI – wskaźnik równomierności akustycznej. W ramach pracy została utworzona baza 90 nagrań dźwiękowych, która została subiektywnie podzielona na trzy grupy: miejsca spokojne, miejsca rozrywki oraz miejsca, w których panuje hałas. Na tym etapie wykazano, że najczęściej rozróżnione zostały nagrania z miejsc spokojnych i miejsc rozrywki. W przypadku współczynnika BI nie udało się rozróżnić żadnej grupy.

Słowa kluczowe

ACI – wskaźnik złożoności akustycznej ; NDSI – wskaźnik znormalizowanej różnicy w krajobrazie dźwiękowym ; BI – wskaźnik bioakustyczny ; ADI wskaźnik różnorodności akustycznej ; AEI – wskaźnik równomierności akustycznej ; krajobraz dźwiękowy ; ekologia akustyczna acoustic complexity index (ACI) ; normalized difference soundscape index (NDSI) ; bioacoustic index (BI) ; acoustic diversity index (ADI) ; acoustic evenness index (AEI) ; soundscape ; acoustic ecologySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności