Data publikacji :

Peregrynacje... Określanie przestrzeni (własnej)*

Beata Gibała-KapeckaAnna DettloffAbstrakt

Podjęta problematyka dotyczy rozważań czy nadal istnieje potrzeba semantycznego odznaczania przestrzeni, obiektów i miejsc. Czy na pewno forma i materia muszą być wypełnione treściami, zawierać komunikaty w warstwie znaczeniowej? W świetle rozpatrywanej kształtowanej architektonicznej przestrzeni szans nakładamy wyobrażenia, interpretacje bez roszczeń do bycia jedynie słusznymi. W konfrontacji i dialogu wytracają się raz jedne, innym razem drugie właściwości przestrzeni, obiektów i miejsc, bo te pozostają zależne od czasu, także tego, w jakim znajduje się dany odbiorca.

Słowa kluczowe

peregrynacje ; projektowanie ; struktury znaczeniowe ; proces skojarzeń ; grafika komputerowa ; semantyka przestrzeni ; kulturowe przestrzenie równych szans ; konstrukt osobisty peregrinations ; design ; semantic structures ; process of associations ; computer graphics ; semantics ; cultural spaces of equal opportunity ; personal constructSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności