Data publikacji :

Sztuka tworząca sztukę

Paulina TararaKreatywne maszyny?

Abstrakt

W pierwszej części artykułu przedstawię definicję oraz początki sztuki generatywnej (generative art) na przykładzie AARONa Harolda Cohena i Malującego Błazna Simona Coltona. W drugiej części opiszę współczesne dążenia w sztuce generatywnej na przykładzie maszyny imitującej Rembrandta oraz sieci przeciwstawnej Elgamalla.

Słowa kluczowe

Berlyne Daniel Ellis ; Cohen Harold ; Colton Simon ; Elgammal Ahmed ; algorytm ; CAN (Creative Adversarial Networks) ; CCN (Convolutional Neural Networks) ; dyskryminator ; GAN (Generative Adversarial Networks) ; generator ; metaalgorytm ; podejście globalne ; podejście lokalne ; system zwrotny ; sztuka generatywna ; widzenie maszynowe ; AARON ; Malujący Błazen ; The Next Rembrandt Berlyne Daniel Ellis ; Cohen Harold ; Colton Simon ; Elgammal Ahmed ; algorithm ; CAN (Creative Adversarial Networks) ; CNN (Convolutional Neural Networks) ; discriminator ; GAN (Generative Adversarial Networks) ; generator ; meta-algorithm ; global approach ; local approach ; feedback system ; generative art ; machine vision ; AARON ; The Painting Fool ; The Next RembrandtSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności