Data publikacji :

Transformacja XVIII-wiecznej metody transferu obrazu graficznego na ceramikę w nowoczesne technologie w warunkach warsztatu graficznego. Metody transferu grafiki na ceramikę

Agnieszka Cieślińska-KaweckaKimba Frances KernerProjekt artystyczno-badawczy realizowany w Pracowni Interdyscyplinarnej Technik Klasycznych, Wydział Grafiki ASP w Warszawie

Abstrakt

Artykuł dotyczy wdrożenia XVIII- wiecznej metody transferu grafiki na podłoża ceramiczne w oparciu o współczesny warsztat graficzny. Technika nazywana transferware, spopularyzowana w XVIII i XIX wieku w Anglii, wykorzystywała matryce rytownicze, a dekoracja była przenoszona na ceramikę za pomocą bibuły i wypalana w dwustopniowym procesie. Ważnym elementem wdrażania nowej metody transferu grafiki na ceramikę jest opracowanie receptur współczesnych małotoksycznych lub nietoksycznych farb ceramicznych w podstawowej gamie kolorystycznej – pigmenty ceramiczne naszkliwne oraz podszkliwne. Tworzone i testowane barwniki, ze względu na zakres parametrów fizycznych badanego zjawiska, mogą być obiektami badanymi spektroskopowo. Proces wdrażania transferu opisuje także badanie nośników obrazu, począwszy od matryc wklęsłodrukowych po wypukłodrukowe, opracowanie receptur składu farb graficzno-ceramicznych, metod wypału, sposobów nanoszenia obrazu, użytych papierów. Wstępne doświadczenia pokazują, że transfer grafiki – obrazu z matrycy graficznej na ceramikę jest nie tylko możliwy, ale daje ciekawe efekty artystyczne bez stosowania toksycznych rozpuszczalników. Odtworzenie starych metod transferu grafiki na ceramikę w połączeniu z nowymi technologiami jest nowatorskim założeniem. Metoda transferu matrycy na ceramikę tworzy innowacyjny warsztat oraz pozwala na działanie interdyscyplinarnej pracowni w strukturze grafiki artystycznej. Celem wdrożenia nowej metody techniki jest wykorzystanie jej do rozwiązań artystycznych.

Słowa kluczowe

druk ceramiczny cyfrowy ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ; spektroskopia ; linoryt ; akwatinta ; akwaforta ; grafika warsztatowa ; grafika ; produkcja ceramiki ; glina ; fajans ; transferware ; porcelana ; pigmenty ceramiczne ; ceramika ; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie ; skala Baumego ; Ćmielów Design Studio ; Staffordshire ; Małgorzata Warlikowska ; Jahn Sadler ; Jean-Baptiste Le Prince ; Marek Cecuła Marek Cecuła ; Jean-Baptiste Le Prince ; John Sadler ; Małgorzata Warlikowska ; Staffordshire ; Ćmielów Design Studio ; Academy of Fine Arts in Warsaw ; Baume scale ; Institute of Ceramics and Building Materials in Warsaw ; ceramics ; pigments ; ceramic pigments ; porcelain ; transferware ; faience ; clay ; ceramic production ; graphics ; printmaking ; etching ; aquatint ; linocut ; spectroscopy ; digital ceramic printingSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności