Data publikacji :

Wizualno-dźwiękowa ocena akustycznie alternatywnych przestrzeni miejskich wyznaczona za pomocą współczynnika spokoju

Agnieszka OzgaAbstrakt

Zachowanie równowagi pomiędzy tym, co widzimy, i tym, co słyszymy jest konieczne w każdej z przestrzeni w jakiej funkcjonuje człowiek. Wskaźniki pozwalające na ocenę krajobrazów wizualnego i akustycznego mają swoje ograniczenia. Nie uwzględniają odbioru przestrzeni nocą i nie uwzględniają struktury dźwięku niezależnie od pory dnia. W artykule rozpoczęto dyskusję na temat tego jak powinien ewaluować wskaźnik spokoju, aby możliwe było jego wykorzystanie do oceny alternatywnych przestrzeni miejskich.

Słowa kluczowe

krajobraz dźwiękowy ; współczynnik spokoju ; przestrzenie miejskie ; przestrzeń ; miasto ; akustycznie alternatywne przestrzenie miejskie soundscape ; tranquillity factor ; urban spaces ; space ; city ; acoustically alternative urban spacesSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności