Data publikacji :

Miejsce i wspólnota miejsca w strukturze miasta?

Krystyna PaprzycaŹródło: Places of meetings – afterimages : interdisciplinary workshop Miejsca spotkań – po-widoki : interdyscyplinarne warsztaty, B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, T. Wesołowski, Kraków 2015.

Abstrakt

Kapitalizm radykalnie odmienił postawy ludzi. Fundamentalna przemiana w sferze wartości i postaw człowieka, nowa postawa względem natury powodują dzisiaj zmianę w człowieku. Człowiek ustawicznie przebywa w świecie „miejsc”. Pielęgnacja duszy, troska o duszę stają się najpilniejsze. Nieustanny rozwój człowieka jest syntezą mieć czy być. W artykule skoncentrowano się na potrzebie poprawy jakości wielu miejsc, relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a środowiskiem miejskim przez zwiększenie i poprawę walorów użytkowych, kulturowych, emocjonalnych, estetycznych miejsc, tworzenie miejsc adaptacyjnych, bezpiecznych, znanych i uznawanych za swoje – w celu tworzenia warunków identyfikacji człowieka z miejscem, poczucia odpowiedzialności człowieka za otoczenie, kreacji w miejscach różnorodności form życia społecznego, aktywności społecznych, dzięki którym możliwe są spotkania ludzi, formowanie opinii, zawieranie znajomości, realizowanie zadań. Istotnym zadaniem w miejscach jest tworzenie „ducha miejsc” jako wyznaczników wrażeń urbanistyczno-architektonicznych przez wprowadzenie symboli i znaków, które są zrozumiałe dla zamieszkujących dane miejsce ludzi. Odradzanie się i odkrywanie wartości miejsc – zarówno kulturowych, jak i przestrzennych, społecznych – to pozytywne reakcje na globalizację i unifikację przestrzeni.

Słowa kluczowe

miejsce ; jakość i wartość miejsc ; człowiek ; humanizacja miejsc place ; quality and value of places ; people ; humanisation of placesSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności