Data publikacji :

Audiosfera przestrzeni zamieszkiwanej

Kaja CzajczykŹródło: Alternatywne przestrzenie publiczne: Mateczny–Borek Fałęcki. Przyszłość dźwiękuwmieście,red. B.Gibała-Kapecka,T.Kapecki,Kraków2019.

Abstrakt

Poniższy tekst jest próbą zwrócenia uwagi jak istotne w odczuwaniu i budowaniu naszej intymnej sfery zamieszkiwania są dźwięki, będące nierozerwalnym elementem krajobrazu audialnego miejsca, w którym przebywamy tymczasowo lub na stałe. Ilustracje mojego au-torstwa zawarte w tekście są uzupełnieniem i moją interpretacją audiosfery miasta z punktu widzenia artysty, architekta wnętrz, mieszkanki m. Krakowa, ukazując wpływ dźwięków na odczuwanie otaczającej nas przestrzeni.

Według Heideggerowskiej teorii zamieszkiwanie wychodzi poza sferę obiektu już w momencie budowania. Dlatego też, audiosferę przestrzeni zamieszkiwanej należy rozpatry-wać w szerszym kontekście, wyjść poza ściany, czyli granice widzialne naszej strefy kom-fortu, która jest częścią integralną przestrzeni miasta. Dźwięki, tak jak przedmioty, budują nam przestrzeń wokół tworząc pejzaż audialny, który odbieramy multi sensorycznie, zazwyczaj jest przez nas pominięty, gdyż jest zhabituowany i nie myślimy o nim na co dzień, a odgrywa istotną rolę nadając naszej przestrzeni charakter, tożsamość miejsca, a także ma wpływ na pamięć o niej. Jest ważnym elementem naszego życia poprzez określanie nam naszego miejsca w przestrzeni miasta, domu, wszechświata.

Rola dźwięków ma ogromne znaczenie w świecie, w jakim funkcjonuje człowiek. Często oswojone, traktowane jako nieistotne i niewidoczne, budują nam konkretne miejsca, zarówno te w przestrzeni publicznej, jak i te najbliższe człowiekowi – przestrzeni do za-mieszkiwania. Mają ogromny wpływ na emocje i charakter tych miejsc, a także wartości z nimi związanych. Tak więc sfera audialna miejsc zamieszkiwania – stałego (dom i otoczenie), oraz tymczasowego (przebywanie, np. na dworcu, w galerii, parku też jest elementem za-mieszkiwania danego miejsca), tworzy istotny i nierozerwalny element krajobrazu dźwiękowego danego miejsca. Jest on istotnym zjawiskiem akustycznym w doświadczaniu owej przestrzeni.

Słowa kluczowe

zamieszkiwanie ; dźwięk ; audiosfera ; przestrzeń ; miasto ; miejsce ; dom ; komfort ; dyskomfort ; pochłaniacz dźwięku ; sieci powiązań audialnych ; gęstość audiosfery inhabitation ; sound ; audiosphere ; space ; city ; place ; home ; comfort ; discomfort ; sound absorber ; auditory networks ; audiosphere densitySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności