Data publikacji :

Dołem do góry, górą do dołu

Magdalena JurkowskaO miejscach trzecich po drugiej stronie

Abstrakt

Temat dostępności do przestrzeni publicznych staje się coraz ważniejszym elementem dyskusji na temat jakości otoczenia miejskiego. Pandemia, nietypowe w skali stulecia wydarzenie, szczególnie mocno zaznaczyła potrzebę ulepszenia miejsc społecznie współdzielonych, przynależących do kategorii przestrzeni publicznych lub miejsc trzecich. W różnych częściach świata podejmowane są próby diagnozowania lokalnych problemów oraz poszukiwania możliwych rozwiązań naprawczych. Również w jednym z odległych miast na antypodach, w Sydney, rozgorzała debata nad jakością środowiska miejskiego. Ogłoszony w maju 2020 roku otwarty konkurs ideowy dla przestrzeni publicznych stał się platformą wymiany myśli, kierunkowania przyszłych działań, ale przede wszystkim manifestacją potrzeb mieszkańców. Rozpoczęte zaraz po pierwszych tygodniach pandemicznych blokad badania i ankiety pozwoliły zdefiniować najbardziej widoczne problemy i kilka ze źródeł rosnącej frustracji. Dokonywanie zmian i korekt w skali założeń urbanistycznych wymaga jednak czasu i znacznych nakładów. Kontekst miejski to również obszar naznaczony potencjałem konfliktu. Musi zaspokajać kontrastowe potrzeby, z jednej strony umożliwiać kontakt z naturą, z drugiej zapewniać dostęp do udogodnień życia miejskiego. Powinien gwarantować bezpieczny pobyt w otwartej przestrzeni, przy równoczesnym wspieraniu aktywności w zamkniętym środowisku architektonicznym. W pożądanych warunkach daje szansę na łatwe odizolowanie się od świata, a jednocześnie nie blokuje kontaktu z drugim człowiekiem. Poszukiwanie balansu w tych opozycyjnych stanach jest niekończącym się procesem kształtowania i modyfikowania miejskich morfologii.

Słowa kluczowe

projektowanie ; przestrzeń publiczna ; Sydney ; pandemia ; konkurs ideowy public space ; contest ; pandemic ; design ; SydneySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności