Data publikacji :

Nierozsądne używanie telefonów komórkowych a efektywność uczenia się u dzieci

Aleksandra SitekPropozycja własnego rozwiązania projektowego na przykładzie OFF DESK

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis negatywnych implikacji korzystania z telefonów komórkowych oraz przebieg i opis autorskiej realizacji projektowej będącej odpowiedzią na problem nierozsądnego użytkowania smartfonów w aspekcie efektywności nauki i pracy u dzieci. Artykuł jest syntezą autorskich spostrzeżeń i wniosków z własnych obserwacji i analiz oraz przytoczonych badań i raportów. W myśl projektowania odpowiedzialnego społecznie, odpowiada na szereg nasuwających się pytań. Czy problem nierozsądnego użytkowania urządzeń mobilnych rzeczywiście istnieje i czy stanowi zagrożenie? Kto jest na niego najbardziej narażony? Czy urządzenia mobilne wpływają na efektywność nauki i pracy? Który krok w walce z problemem jest odpowiedni – zakaz czy racjonalizacja? Jakie rozwiązania, scenariusze projektowe mogą mieć tutaj zastosowanie?

Słowa kluczowe

projektowanie odpowiedzialne społecznie ; biurko szkolne ; smartfon ; cyfryzacja ; efektywność ; racjonalizacja ; klatka Faradaya ; cyfrowe dzieci ; pokolenie „always on” ; fonoholizm ; syndrom FOMO ; cyberspołeczeństwo ; interakcja ; nowe technologie socially responsible design ; school desk ; smartphone ; digitization ; efficiency ; rationalization ; Faraday cage ; digital children ; “always on” generation ; phonoholism ; FOMO syndrome ; cyber society ; interaction ; new technologiesSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności