Data publikacji :

O upowszechnianiu kultury w czasie pandemii

Katarzyna ZielińskaMetody działań w sektorze wystawiennictwa

Abstrakt

Przeobrażenia naszej codzienności, które nastąpiły za sprawą ogólnoświatowej pandemii wywołanej przez COVID-19, mocno zreorganizowały wiele płaszczyzn naszego życia, do których specyfiki dotychczas przywykliśmy. Zagadnienie to jest wyraźnie widoczne także na płaszczyźnie artystycznej. Przez brak możliwości organizowania wydarzeń, wspólnych spotkań kulturalnych mocno przekształcił się charakter popularyzowania kultury, wydobywając nowe metody działań, niejednokrotnie wchodzących w silną dygresję z pierwotnym celem twórczości, jakim jest bezpośredni kontakt odbiorcy ze sztuką. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak sobie z tym poradziliśmy?”.
Artykuł zgłębia problem, skupiając się na analizie retrospektywnej i bieżącej wybranych działań w zakresie rozpowszechniania i promocji sztuki różnego rodzaju, odbywających się w obliczu przemodelowania rzeczywistości wywołanej wprowadzonymi obostrzeniami epidemiologicznymi. Analiza poparta jest przykładami aktywności sektora popularyzacji kultury i sztuki, zaistniałymi w reakcji na nagły lockdown, między innymi także działań odbywających się w Galerii Fashion Start-up Gallery, funkcjonującej przy Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, powstałej dzięki realizacji projektu „Projektowanie Przyszłości – program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018–2022”. W wyniku analizy określone zostały zmiany, narzędzia i ich rodzaje, które posłużyły w przemodelowaniu aktywności w sferze upowszechniania kultury, polegające na wielorakiej ekspozycji dzieła dla odbiorcy.

Słowa kluczowe

wystawiennictwo ; ekspozycje ; zmiany ; COVID-19 ; immersja ; digitalizacja ; transmisja ; online ; web ; upowszechnianie ; nowe media ; nowa technologia ; potrzeby ; myśli ; transfer ; nowa rzeczywistość ; networking ; online viewing room ; connection ; cyberspace ; interfejs ; dostęp ; izolacja ; postęp ; przestrzeń ; mgła ; czas ; virtual exhibition ; expositions ; changes ; CoViD-19 ; immersion ; digitization ; transmission ; online ; Web ; dissemination ; new media ; new technology ; needs ; thoughts ; transfer ; new reality ; networking ; online viewing room ; connection ; cyberspace ; interface ; access ; isolation ; progress ; space ; fog ; time ; virtualSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności