Data publikacji :

Interdyscyplinarność sztuk projektowych

Beata Gibała-KapeckaAbstrakt

Tekst podejmuje problem interdyscyplinarności mody, architektury, wystawiennictwa, działań z pogranicza teatru czy multimediów, wskazując na wielopłaszczyznowe związki mody i szeroko pojętej sztuki, pokazuje, że projektowanie ubioru jest sztuką wielomedialną.

Słowa kluczowe

moda ; interdyscyplinarność ; ubiór ; pokaz ; architektura ; przestrzeń ; wystawiennictwo ; multimedia ; sztuka ; nauka ; estetyka ; twórczość ; edukacja ; kultura ; synergia ; transdyscyplinarność ; transkulturowość ; performance fashion ; interdisciplinarity ; clothing ; show ; architecture ; space ; exhibition ; multimedia ; art ; science ; aesthetics ; creativity ; education ; culture ; synergy ; transdisciplinarity ; transculturality ; performanceSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Udostępnij


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności