(1)
Szafran, K. Fundamenty Kultury Wizualnej: Mnogość I Ewolucje obrazów. inAW 2020, 1.