(1)
Ozga, A. Wizualno-dźwiękowa Ocena Akustycznie Alternatywnych Przestrzeni Miejskich Wyznaczona Za Pomocą współczynnika Spokoju. inAW 2020, 1.