(1)
Paprzyca, K. Miejsce I wspólnota Miejsca W Strukturze Miasta? Źródło: Places of Meetings – Afterimages : Interdisciplinary Workshop Miejsca Spotkań – Po-Widoki : Interdyscyplinarne Warsztaty, B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, T. Wesołowski, Kraków 2015. inAW 2020, 1.