Cieślińska-Kawecka, A., & Kerner, K. F. (2020). Transformacja XVIII-wiecznej metody transferu obrazu graficznego na ceramikę w nowoczesne technologie w warunkach warsztatu graficznego. Metody transferu grafiki na ceramikę: Projekt artystyczno-badawczy realizowany w Pracowni Interdyscyplinarnej Technik Klasycznych, Wydział Grafiki ASP w Warszawie. InAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). https://doi.org/10.52652/inaw.28