Paprzyca, K. (2020). Miejsce i wspólnota miejsca w strukturze miasta? Źródło: Places of meetings – afterimages : interdisciplinary workshop Miejsca spotkań – po-widoki : interdyscyplinarne warsztaty, B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, T. Wesołowski, Kraków 2015. InAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). https://doi.org/10.52652/inaw.32