Mąsior, E. (2020) „O roli i znaczeniu przypadku: Balon w sztuce”, inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). doi: 10.52652/inaw.27.