Cieślińska-Kawecka, A. i Kerner, K. F. (2020) „Transformacja XVIII-wiecznej metody transferu obrazu graficznego na ceramikę w nowoczesne technologie w warunkach warsztatu graficznego. Metody transferu grafiki na ceramikę: Projekt artystyczno-badawczy realizowany w Pracowni Interdyscyplinarnej Technik Klasycznych, Wydział Grafiki ASP w Warszawie”, inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine, 1(1). doi: 10.52652/inaw.28.