[1]
J. Łapińska, „Odnalezione w krajobrazie – początek: Chaos i porządek – poszukiwanie metody i źródeł”, inAW, t. 1, nr 1, grudz. 2020.