[1]
E. Mąsior, „O roli i znaczeniu przypadku: Balon w sztuce”, inAW, t. 1, nr 1, grudz. 2020.