[1]
K. Paprzyca, „Miejsce i wspólnota miejsca w strukturze miasta? Źródło: Places of meetings – afterimages : interdisciplinary workshop Miejsca spotkań – po-widoki : interdyscyplinarne warsztaty, B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, T. Wesołowski, Kraków 2015.”, inAW, t. 1, nr 1, grudz. 2020.