[1]
A. Hubeny-Żukowska, „Ogród - miejsce spełnienia i schronienia artystów ”, inAW, t. 2, nr 1, s. 6-18, cze. 2021.