Archiwum

 

Pierwszy numer czasopisma „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine”, multidyscyplinarnego magazynu akademickiego prezentuje artykuły, będące wynikami studiów nad wybraną problematyką twórczą, łączącą wiedzę i działania poznawcze. Różnorodne formuły kwalifikowane są przez samych twórców oraz recenzentów jako realizowane w praktyce sztuki, technologii i projektach naukowych, a często znajdujące bezpośrednie przełożenie na dydaktyczną praktykę życia akademickiego. W wyniku swobodnego wykorzystywania narzędzi różnych dziedzin nauki i sztuki artykuły są wyrazem potrzeby wprowadzania idei łączenia dyscyplin naukowych i artystycznych, specjalności i przedmiotów, a tym samym różnych perspektyw oglądu i złożoności zagadnień poruszanych na poziomie edukacji szkolnictwa wyższego.

Interdyscyplinarne podejście Autorów do studiów nad podejmowanymi projektami artystycznymi, technologicznymi i badawczymi zmierza do identyfikacji wzajemnych powiązań przedmiotowo-problemowych oraz procesów prowadzących współcześnie zarówno do wyłaniania się zarysów nowych dyscyplin naukowych i artystycznych, jak i do stopniowej rekonfiguracji dyscyplinarnych podziałów! 

 

Prof. Beata Gibała-Kapecka 

Redaktor naczelna inAW Journal

 


NOWA RZECZYWISTOŚĆ POSTCOVID – światopogląd sztuki i nauki | NEW POSTCOVID REALITY – the world view of art and science

Celem redakcji „inAW journal” jest wydanie drugiego numeru czasopisma, który byłby istotną próbą dokonania analizy przemian zachodzących w myśleniu o kształtowaniu rzeczywistości przestrzennej w wyniku doznanego w wymiarze globalnym kryzysu wywołanego pandemią COViD-19.

Postawiona przez nas teza mówi o zależności przestrzennych przemian wywołanych koronawirusem od dziedzictwa kulturowego narodu, tożsamości, zapotrzebowania społeczeństwa i jednostki na realizację codziennego życia w wymiarze jego potrzeb i przyzwyczajeń.

Zdolność wytwarzania, przekształcania i niszczenia przestrzeni do życia sprawia, że zagadnienie jej kształtowania ma charakter interdyscyplinarny. Można przyjąć, że znajduje się w obrębie zainteresowania każdego z nas i że wszyscy uznajemy jej istotne znaczenie dla naszego życia we wszystkich jego procesach.


Trzeci numer czasopisma „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine”, multidyscyplinarnego magazynu akademickiego prezentuje artykuły, będące wynikami studiów nad wybraną problematyką twórczą, łączącą wiedzę i działania poznawcze. Różnorodne formuły kwalifikowane są przez samych twórców oraz recenzentów jako realizowane w praktyce sztuki, technologii i projektach naukowych, a często znajdujące bezpośrednie przełożenie na dydaktyczną praktykę życia akademickiego. W wyniku swobodnego wykorzystywania narzędzi różnych dziedzin nauki i sztuki artykuły są wyrazem potrzeby wprowadzania idei łączenia dyscyplin naukowych i artystycznych, specjalności i przedmiotów, a tym samym różnych perspektyw oglądu i złożoności zagadnień poruszanych na poziomie edukacji szkolnictwa wyższego.

Interdyscyplinarne podejście Autorów do studiów nad podejmowanymi projektami artystycznymi, technologicznymi i badawczymi zmierza do identyfikacji wzajemnych powiązań przedmiotowo-problemowych oraz procesów prowadzących współcześnie zarówno do wyłaniania się zarysów nowych dyscyplin naukowych i artystycznych, jak i do stopniowej rekonfiguracji dyscyplinarnych podziałów! 

 

Prof. Beata Gibała-Kapecka 

Redaktor naczelna inAW Journal© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności