Tom 1 Nr 1 (2020)

Multidyscyplinarność sztuki i nauki

 

Pierwszy numer czasopisma „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine”, multidyscyplinarnego magazynu akademickiego prezentuje artykuły, będące wynikami studiów nad wybraną problematyką twórczą, łączącą wiedzę i działania poznawcze. Różnorodne formuły kwalifikowane są przez samych twórców oraz recenzentów jako realizowane w praktyce sztuki, technologii i projektach naukowych, a często znajdujące bezpośrednie przełożenie na dydaktyczną praktykę życia akademickiego. W wyniku swobodnego wykorzystywania narzędzi różnych dziedzin nauki i sztuki artykuły są wyrazem potrzeby wprowadzania idei łączenia dyscyplin naukowych i artystycznych, specjalności i przedmiotów, a tym samym różnych perspektyw oglądu i złożoności zagadnień poruszanych na poziomie edukacji szkolnictwa wyższego.

Interdyscyplinarne podejście Autorów do studiów nad podejmowanymi projektami artystycznymi, technologicznymi i badawczymi zmierza do identyfikacji wzajemnych powiązań przedmiotowo-problemowych oraz procesów prowadzących współcześnie zarówno do wyłaniania się zarysów nowych dyscyplin naukowych i artystycznych, jak i do stopniowej rekonfiguracji dyscyplinarnych podziałów! 

 

Prof. Beata Gibała-Kapecka 

Redaktor naczelna inAW Journal

 

inAW Journal - Tom 1 - Numer 1
PDF_EN (English)

Opublikowane: 2020-12-05
Źródła
© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności