Tom 2 Nr 1 (2021)

NOWA RZECZYWISTOŚĆ POSTCOVID – światopogląd sztuki i nauki

NOWA RZECZYWISTOŚĆ POSTCOVID – światopogląd sztuki i nauki | NEW POSTCOVID REALITY – the world view of art and science

Celem redakcji „inAW journal” jest wydanie drugiego numeru czasopisma, który byłby istotną próbą dokonania analizy przemian zachodzących w myśleniu o kształtowaniu rzeczywistości przestrzennej w wyniku doznanego w wymiarze globalnym kryzysu wywołanego pandemią COViD-19.

Postawiona przez nas teza mówi o zależności przestrzennych przemian wywołanych koronawirusem od dziedzictwa kulturowego narodu, tożsamości, zapotrzebowania społeczeństwa i jednostki na realizację codziennego życia w wymiarze jego potrzeb i przyzwyczajeń.

Zdolność wytwarzania, przekształcania i niszczenia przestrzeni do życia sprawia, że zagadnienie jej kształtowania ma charakter interdyscyplinarny. Można przyjąć, że znajduje się w obrębie zainteresowania każdego z nas i że wszyscy uznajemy jej istotne znaczenie dla naszego życia we wszystkich jego procesach.

Cały numer
PDF_EN (English)

Opublikowane: 2021-06-13
© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności