Polityka prywatności

<<

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym www.inawjournal.pl


Informacje ogólne.

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.inawjournal.pl

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),

• Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,

• Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym informacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść artykułu,

• poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies - tzw. „ciasteczka”),

• serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

5. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego www.inawjournal.pl, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby: Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków oraz pod adresem e-mail: rektor@asp.krakow.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@asp.krakow.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

• zawarcia i realizacji umowy, poprzez akceptację regulaminu, zgłoszenie artykułu do systemu elektronicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wysyłania informacji edukacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności czasopisma – na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

• ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takiej informacje jak: Pani/Pana adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe Użytkowników pozostawione w naszym serwisie mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego czasopisma, w tym przede wszystkim:

• wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs, AddThis

• wydawcom baz i katalogów indeksujących: Google Scholar, Crossref Metadata Search

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do opublikowania artykułu. W przypadku korzystania wyłącznie z treści czasopisma, podanie danych jest dobrowolne.

6. Dane osobowe autorów, recenzentów, redaktorów będą przetwarzane do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma.

7. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.

8. Dane osobowe Użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania Użytkownika.

9. Użytkownik posiada prawo do:

• Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy jego dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

• Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

• Przenoszenia danych,

• Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

- w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

10. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

12. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.inawjournal.pl.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

-->

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności