Recenzenci Tom 1 Nr 1 (2020)

<<

W kolejności alfabetycznej

 

Dr Dominika Czakon - Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (nauki humanistyczne, filozofia) 

Dr hab. Małgorzata Czudak prof. ASP - Akademia Sztuk Pięknych im W. Strzemińskiego w Łodzi (sztuka, sztuki projektowe)

Dr hab. Agata Danielak-Kujda - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (sztuki plastyczne, sztuki projektowe)

Dr hab. Beata Dobryjanowicz - ASP Warszawa, Wydział Architektury Wnętrz (sztuki platyczne, sztuki projektowe)

Dr Robert Gruszewski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki projektowe)

Dr hab. Andreas Guskos - Akademia Sztuki w Szczecinie (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Dr hab. Bartosz Jakubicki - Akademia Sztuk Pięknych  im. E.Gepperta we Wrocławiu (sztuki piękne, architektura wnętrz)

Dr hab. inż Tadeusz Kamisiński prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza (nauki inżynieryjno-techniczne, inżynieria mechaniczna)

Prof. Justyna Kobylarczyk - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury (nauki inżynieryjno-techniczne, architektura) 

Dr hab. Małgorzata Kopczyńska - Akademia Sztuki w Szczecinie (sztuki piękne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Prof. dr hab. inż. arch Ewa Kuryłowicz - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (Architektura, teoria architektury)

Dr Rafał Mazur - Fragile (filozofia, filozofia sztuki)

Prof. Michal Ostrowicki / Sidey Myoo - Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (nauki humanistyczne, filozofia)

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca prof. PK - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury (architektura i urbanistyka)

Prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Wy-dział Architektury i Wzornictwa (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł stuki, sztuki projektowe)

Dr inż. arch. Anna Porębska - Politechnika Krakowska Wydział Architektury (nauki techniczen. architektura i urbanistyka)

Dr hab. Dominika Sobolewska - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska prof. PK - Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, WA, PK (nauki inżynieryjno-techniczne, architektura, specjalność: ochrona zabytków)

Dr Sebastian Stankiewicz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Sztuki Mediów (Nauki humanistyczne, nauki o sztuce)

Prof. zw. Maciej Świtała - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk - Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie (nauki inżynieryjno-techniczne, architektura i urbanistyka) 

Dr hab. Marcin Urbaniak - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (etyka, filozofia)

Prof. Mariusz Włodarczyk - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (sztuka, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

Prof. dr hab Piotr Zawojski - Uniwersytet Śląski w Katowicach (nauki humanistyczne, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce)

-->

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności