Rozpowszechnianie artykułów

<<

Czasopismo inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine publikuje artykuły na licencji Creative Commons BY 4.0, która pozwala na dzielenie się utworem (kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie) oraz na adaptacje (remiksy, zmiany, inspiracje) dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Warunkiem rozpowszechniania utworu jest jego odpowiednie oznaczenie: należy podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. 
Nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.
 
W przypadku dodawania artykułu do serwisu internetowego (np. bazy naukowej) należy podać link do artykułu znajdującego się na stronie czasopisma inAW Journal albo zamieścić przygotowany przez Redakcję inAW Journal plik PDF. 
W związku z tym, że czasopismo powstało dzięki wsparciu środków unijnych, konieczne jest podawanie każdorazowo informacji na ten temat. W przygotowanym przez Redakcję pliku artykułu w formacie pdf jest ona zawarta na ostatniej stronie każdego artykułu.
Ponadto, jeśli istnieje możliwość, należy podać osobno informację:
Artykuł został przygotowany i opublikowany przez „inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine”.
Czasopismo „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” powstało dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Projektowanie przyszłości – program rozwoju Akademii im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018–2022”
opatrzoną logotypami zgodnymi z zasadami promocji i oznakowania projektów 
 
-->

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności